DarkEvils.Com Comunity
Regulament/Rules/ Model - Technical support - DarkEvils.Com Jump to content
keyboard_arrow_down
account_circle Sign In

Sign Inperson_add Sign Up
Sign in to follow this  
-coLd-

Regulament/Rules/ Model

Recommended Posts

REGULAMENT CATEGORIE
 

» În această categorie postează doar ownerul principal al serverului.
» În această categorie postează doar cei care au serverul afiliat în Comunitate DarkEvils.
» Titlul topicului va fi: [Nume.DarkEvils.ComSUPORT TEHNIC
» Verificați dacă cererea dvs. nu a fost deja rezolvată în trecut!
» Dacă între timp găsiți soluția problemei , sunteți obligați să anunțați lăsând un reply!
» Daca ai facut o cerere de afiliere si ai fost acceptat automat ai asigurat suportul.
» Deschizi în aceasta sectiune un topic cu numele serverului tau. (ex. Cs.DarkEvils.Com)
» Descrieti cât mai detaliat problema aparuta.
» Postati log-ul din gamecp al serverului.
» Specificati de ce credeti ca a aparut eroarea/bug-ul respectiv.
» Specificati daca ati incercat sa rezolva-ti problema si ce metoda ati folosit.
» Topicul va fi închis și mutat la arhvivă după ce serverul nu mai face parte din comunitate!
» Toate serverele afiliate vor avea acces la aceasta categorie dupa 3 saptamani de la data acceptarii afilierii.NEW


ÎN ACEASTĂ CATEGORIE PUTEȚI:


» Cere editarea pluginurilor deja existente! [ Timp de rezolvare: între 2 - 4 ore ]
» Cere găsirea unui plugin de care aveți nevoie pe serverul dumneavoastră! [ Timp de rezolvare: între 12 - 24 ore ]
» Raporta o problemă apărută pe serverul dumneavoastră! Obligatoriu serverul trebuie să fie afiliat comunității! [ Timp de rezolvare: maxim 3 - 5 ore ]
» Cere un addons personalizat! [ Timp de rezolvare: 3 - 5 zile ]

 

ÎN ACEASTĂ CATEGORIE NU PUTEȚI:


» Nu este permisă o cerere de plugin ce poate schimba comportamentul jocului!
» Pluginuri de tip slowhacking.
» Pluginuri de redirect.
» Pluginuri de tip amx_who (numai in cazul in care nu va apar adminii care au si vip in lista de WHO).
[Motiv: Este un plugin foarte simplu, nu necesită cunostințe mari pentru a edita/crea un asemenea plugin]


MODEL CREARE TOPIC CU INFOMAȚII REFERITOARE LA SERVER:


» Nume owner:
» Contact owner:
» DNS + IP: DNS || IP
» Link către cererea de afiliere:
» Link GameTracker:INFORMAȚII DESPRE CERERIILE DE PLUGINURI, ADDONSURI, SUPORT TEHNIC:


» [MODEL] ADDONSURI:

» Addons Cerut(MOD):
» Versiune AMXX: (1.8.2 / 1.8.3)
» Pluginuri Dorite:
» Alte detalii tehnice despre addons:

» [MODEL] PLUGINURI:

» Plugin cerut:
» Alte detalii tehnice despre plugin:


 

» [MODEL] POSTAREA PROBLEMELOR TEHNICE ALE SERVERULUI:

» Problemă întâmpinată:
» Poze:
» Ați încercat să rezolvați problema?:
»
Server Logs: (PRINT DIN CONSOLA SERVERULUI CU PROBLEMA RESPECTIVA SAU FRAGMENTE DIN EA)

 

[EN]


CATEGORY REGULATION
»In this category post only the main server owner.
»Only those who have the affiliate server in the DarkEvils community post in this category.
»The topic title will be: [Name.DarkEvils.Com] TECHNICAL SUPPORT
»Check if your application has not been resolved in the past!
"If in the meantime you find the solution to the problem, you are required to let us know by leaving a reply!
"If you made an affiliation request and you were automatically accepted, you provided the support.
»In this section open a topic with your server name. (eg Cs.DarkEvils.Com)
»Describe the problem in more detail.
»Post the log in the gamecp of the server.
»Specify why you think the bug / bug has occurred.
»Specify if you have tried to solve the problem and what method you used.
»The topic will be closed and moved to the archive after the server is no longer part of the community!
»All affiliated servers will have access to this category after 3 weeks of accepting affiliation.NEW
IN THIS CATEGORY YOU CAN:
»Request Editing Existing Plugins! [Solution Time: 2 to 4 hours]
»Ask for finding the plugin you need on your server! [Solution Time: 12 to 24 hours]
»Report a problem on your server! Required server must be affiliated with the community! [Solution Time: Up to 3 to 5 Hours]
»Ask for a custom addon! [Solution Time: 3 - 5 Days]
IN THIS CATEGORY YOU CAN NOT:
»A plug-in request is not allowed that can change the game's behavior!
»Slowhacking plugins.
»Redirect Plugins.
»Amx_who plugins (only if there are no admins that have a vip in the WHO list).
[Reason: It's a very simple plug-in, does not require great knowledge to edit / create such a plugin]
MODEL topic CREATING WITH SERVER INFOMATICS:
»Name owner:
»Contact owner:
»DNS + IP: DNS || IP
»Link to your membership request:
»Link GameTracker:

INFORMATION ABOUT PLUGS, ADDONS, TECHNICAL SUPPORT REQUIREMENTS:
»[MODEL] ADDONSES:
»Addons Cerut (MOD):
»AMXX version: (1.8.2 / 1.8.3)
»Desired Plugins:
»More technical details about addons:
 
»[MODEL] PLUGS:
»Required Plugin:
»Other technical details about the plugin:

»[MODEL] POSITION OF SERVER TECHNICAL PROBLEMS:
»Problem encountered:
»Photos:
»Have you tried to fix this problem ?:
»Server Logs: (PRINT FROM THE SERVER WITH THE RESPECTIVE PROBLEM OR FRAGMENTS FROM IT)
      

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

Powered by Invision Community
×